Tuki ry.

RPS Tuki ry. syyskokous sekä Kreeta -matkan info ma 19.11.2018 klo 17:30. Rauma-salin yläkahvio.

 

Rauman Poikasoittokunta toimii musiikkiopiston alaisuudessa, mutta itse toiminnasta vastaa tukiyhdistys. Ilman tukiyhdistystä ei soittokunnan toiminta olisi mahdollista. Se järjestää mm. leirejä ja matkoja, hankkii soittimia ja nuotistoa, maksaa teostomaksuja, vakuutuksia, palkkoja, järjestää konsertteja ja tukee kaikin tavoin orkesterin toimintaa. Yhdistyksen tärkeänä tehtävänä on myös turvata soittokunnan toiminnan jatkuminen tulevinakin vuosikymmeninä. Se kerää varoja toimintaan sekä talkoin että avustuksin.

Soittajien vanhemmat ovat automaattisesti yhdistyksen jäseniä.

Jäsenmaksu on 20 € / vuosi.

 

Tuki ry:n on postiosoite:
Rauman Poikasoittokunnan Tuki ry
PL 105
26101 RAUMA

Tilinumero:
FI91 5630 0020 1213 12 (kausimaksut, leirimaksut, viralliset maksut )